Konsole Sensem wspólnych imprez

Koncept wspólnej imprezy powstał pewnej pamiętnej nocy podczas imprezy Silly Venture w roku 2016, na którym nastąpiły intensywne i konkretne czynności integracyjne trzonów polskich fanów konsoli Atari Jaguar w osobach Pitera i GuSTawa oraz fanów NES/FC/Pegasus, których dzielnie reprezentowali koledzy Dziat, MWK oraz Daf.
Stąd był już tylko krok do zaproponowania wspólnej imprezy, takiego polskiego JagFesta, tylko będącego połączeniem Jaguara z NESem. Padła propozycja umiejscowienia party w  miejscowości Mermet.